O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

Výsun a zásun mostnej oceľovej konštrukcie Banská Bystrica

Vykonala sa montáž ŽM pásov na priečnych a pozdĺžnej výsuvnej dráhe, priečny a pozdĺžny výsun a zasunutie NOK, spustenie a osadenie NOK na ložiská pre objednávateľa- Hutné montáže spol.sr.o.Košice. Mostná konštrukcia o rozpätí 90.0m a hmotnosti 570t bola celkovo vysúvaná v dĺžke 158,0m a zdvihnutá (spustená) 6,0m pomocou zariadenia HYRA M

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

zasunutie mostnej konštrukcie

Montáž a demontáž podpernej konštrukcie PIŽMO na stavbe Diaľnica D1 Vrtižer -Hričovské Podhradie

Miesto : Diaľnica D1 Vrtižer -Hričovské Podhradie, objednávateľ : Doprastav, a.s. Bratislava Montáž a demontáž podpernej konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Ostatné akcie

Demontáž pilierov PIŽMO pre Doprastav, a.s. Bratislava na akcii Rudno 2006

Modernizácia trate Bratislava Rača -Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km/h

montáž mostných provizórií z IP nosníkov pre Tebrico, spol.s.r.o. na akcii Cífer 2006

Polročná inšpekcia a údržba mostu cez rieku moravu -hraničný prechod MSJ -Hohenau pre SSC IVSC Bratislava

Demontáž mostného provizória z IP nosníkov pre Tebrico, spol.s.r.o. na akcii Bahoň 2006

Montáž a demontáž Pracovného súlodia PS 25 na akcii Hričov pre Uranpres s.r.o.

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO

Stavba konštrukcie PIŽMO