O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

V roku 2009 sa TOOŽ podielalo na prácach na mostnom objekte 204. Práce sa vykonávajú v rámci výstavby cesty Skalité – hranica SR/PR. Ďalej prebiehali práce na montáži a demontáži materiálu PIŽMO na akcií Diaľnica D 1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek SO 207-00 most na diaľnici "Hričovský kanál" v km 7,974, ako 2.etapa pokračovanie z roku 2008. Ďalšou stavbou boli práce na železničnom moste SO13-19-11 v km 294,148 nad riekou Lomnú v Mostoch u Jablunkova. Jednalo sa o skrátenie (odpálenie) SOK 1 v koľaji č.1 nad piliermi, spustenie SOK 1 v koľaji č.1 zariaď. HYRA M o cca 3,8m, priečny presun SOK 1 do koľaje č.2, spustenie SOK 1 na terén, a zriadenie pracovných podláh na pilieroch PIŽMO. Ďalšou stavbou, bolo mostné provizórium dľžky 30 metrov so zaťažením do 40ton v Brezne ponad rieku Hron z materiálu TMS. Na ďalšej akcii sme na rýchlostnej komunikácii I/50 Žiar nad Hronom –Zvolen stavali podporné konštrukcie z materiálu PIŽMO a zdvíhali nosnú betónovú konštrukciu mostu zariadením HYRA M. Ako posledná akcia roku bolo zahájenie čiastkových prác v rámci rekonštrukcie zriaďovacej ŽST Teplička nad Váhom, na rekonštrukcii dvoch železničných mostov a jedného železničného nadjazdu

Akcia Mosty u Jablunkova 2009

Práce sa vykonávali v rámci Optimalizácie trate Št.hr. SR-Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší. Stavebný objekt 13-19-11 , železničný most v km. 294,148 nad riekou Lomná. Vykonávala sa montáž a demontáž pilierov PIŽMO, skrátenie (odpálenie) Starej oceľovej konštrukcie (SOK)1 v koľaji č.1 nad piliermi, spustenie SOK 1 v koľaji č.1 zariaď. HYRA M o cca 3,8m, priečny presun SOK 1 do koľaje č.2, spustenie SOK 1 na terén a zriadenie pracovných podláh na pilieroch PIŽMO.

Objednávateľom stavby sú OHL ŽS,a.s. Brno.

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

Optimalizácia trate št. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší

Práce sa vykonávali v rámci Optimalizácie trate Št.hr. SR-Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší. Stavebný objekt: SO 13-19-17 Mosty u Jablunkova – Jablunkov Návsí, železničný most v km 297,847.

Pre montáž, rektifikáciu a betonáž nového železničného mosta sa naša firma podieľala nasledovnými prácami :

  • montáž pevnej oceľovej skruže z pásov ŽM 16 M v prvom mostnom poli
  • montáž pevnej oceľovej skruže z nosníkov ŽBM 30 v druhom a treťom mostnom poli
  • • montáž pomocnej podpery z materiálu PIŽMO

Objednávateľom stavby sú OHL ŽS,a.s. Brno.

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

Spúšťanie SOK

Spúšťanie SOK

Spúšťanie SOK

Spúšťanie SOK

Akcia Považská Teplá 2008

Začiatok akcie bol dňa 9.6.2008 na základe zmluvy s objednávateľom .Práce sa vykonávajú v rámci výstavby "Diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer, 2 úsek" SO 207-00 most na diaľnici "Hričovský kanál" v km 7,974. Na akcii bude vykonávaná montáž a demontáž bárok z materiálu PIŽMOv II. DC

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

Hronská Breznica 2009

Stavebný objekt: Oprava mosta 050-171A cez rieku Hron, železničnú trať a cestu na rýchlostnej komunikácii I/50 žiar nad Hronom – Zvolen. Most sa skladá z troch častí. Prvý celok je dlžky 162,35 m , tretí celok je dĺžky 127,9 m a oba sú montované z predpätých prefabrikovaných nosníkov. Druhý celok je dĺžky 35,23 m a je to 5 komorová monolitická nosná konštrukcia.

V rámci opravy 362 metrov dlhého mostu sa naša firma podieľa nasledovnými prácami:

  • montáž a demontáž podporných konštrukcií z materiálu PIŽMO
  • posun dilatačného celku medzi podperami č. 4 a 5
  • dvíhanie nosnej konštrukcie mostu zariadením HYRA M, medzi podperami č. 4-5 a č. 8-9

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO

stavba PIŽMO