O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

V rokoch 2010 a 2011 sa TOOŽ podielalo na týchto stavbách: R1-Beladice - práce sa vykonávali v rámci výstavby cesty R1 Nitra –Banská Bystrica. Vykonávala sa prekládka cesty I/65 v dĺžke cca 900metrov a výstavby prechodových oblastí mostov na šiestich úsekoch. Ďalej Trenčianska Teplá – Dubnica n/Váhom - práce sa vykonávali v rámci ŽSR Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov IVetapa. Stavba dvoch železničných priepustov s využitím mostných provizórií na objektoch 34_32_52 Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom. Ďalšou stavbou bola AKCIA Teplička nad Váhom - realizácia stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. Etapa kde sa vykonávalo zdvihnutie a spustenie NOK mostu objekt SO-23-02 o 1,5 metra, osadenie ochranného štítu a zdvih mostu do novej nivelety o 55 cm. Ďalej rekonštrukcia ďalších troch mostných objektov a výstavba komunikácií a spevnených plôch.

Trenčianska Teplá – Dubnica n/Váhom

Práce sa vykonávali v rámci ŽSR Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov IV etapa. Stavba dvoch železničných priepustov s využitím mostných provizórií na objektoch 34_32_52 Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom.

Objednávateľ: BÖGL a KRÝSL, k.s.

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba


Teplička 2010-2011

AKCIA Teplička – spenené plochy a komunikácie

Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa.“ Stavebné objekty SO 2207 Provizórna cesta k Prevádzkovej budove Stred, SO 2208 Vnútro závodná cesta k Stavadlovej veži č.1, SO 2209 Preložka cesty v km 334,836, SO 2210 Spevnená plocha pri Stavadlovej veži č.1, SO 2211 Spevnená plocha pri Prevádzkovej budove Stred, SO 2212 Spevnená plocha pri TR2, SO 2216 Spevnená plocha pri Prevádzkovej budove Vchod, SO 2217 Spevnená plocha pri TR3, SO 2218 Spevnená plocha pri Centrálnej prevádzkovej budove, SO 2224 Preložka poľnej cesty km 332,5 – 333,2. Akcia začala v októbri 2009 s u končením september 2011.

AKCIA Teplička – rekonštrukcia štyroch mostných objektov

Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa.“ Stavebné objekty Most cez Váh, Oceľový most, Podcestie koľaje, Podcestie pod zvážnym pahrbkom. Akcia začala v októbri 2009 s ukončením november 2011

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba