O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

Certifikáty kvality

Naša spoločnosť TOOŽ,a.s. sa dňom 16.5. 2008 stala držiteľom certifikátov kvality v oblasti realizácie dopravných a inžinierských stavieb. a naďalej si ich udržiava a priebežne aktualizuje.

Starosť o kvalitu služieb sa vo veľkéj miere dotýka každej spoločnosti.Potvrdzuje orientáciu na zákazníka, získava jeho spokojnosť a súčasne pomáha upevňovať prestíž firmy na trhu.V dnešných podmienkách si zákazníci vyberajú dodávateľa na základe presne stanovených kritérií, medzi ktoré čím ďalej častejšie patrí i certifikát kvality podľa normy ISO , vydávaný certifikačnou autoritou, platný nielen v krajnách Európskej únie.

Už niekoľko rokov sme držiteľmi certifikátov kvality, ako výsledok certifikačného auditu, ktorý u nás vykonával certifikačný orgán SGS Slovakia spol s.r.o. .Sme držiteľmi certifikátov kvality

ISO 9001:2008 Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 v oblasti realizácie dopravných a inžinierských stavieb

ISO 14001:2004 Certifikát systému environmen- tálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004 v oblasti realizácie dopravných a inžinierských stavieb

OHSAS 18001:2007 Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007 v oblasti realizácie dopravných a inžinierských stavieb


ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007