O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

Sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejno-právna inštitúcia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, ktorá vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

Je to nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky , ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej aj globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia

Slovenská obchodná a priemyseľná komora
Naša spoločnosť sa usiluje o to, aby bola schopná na čo možno najvyššej možnej úrovni splniť požiadavky svojich zákazníkov. Toto naše úsilie je podporované aj členstvom v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Od októbra 2013 sme ich členmi.

Otáčanie mostu APOLLO v Bratislave

Špeciálnou akciou TOOŽ boli práce pri otáčaní mostu APOLLO v Bratislave. Piaty (v poradí podľa výstavby) a zatiaľ posledný bratislavský most je unikátny spôsobom výstavby. Počas nej sa Bratislava stala svedkom otáčania mostnej konštrukcie skonštruovanej na ľavom brehu Dunaja. Otáčanie 5000 tonovej konštrukcie pomocou špeciálneho súlodia a našej techniky začalo 17. septembra 2004, presun bol ukončený 23. septembra. Konštrukcia získala prestížne ocenenie Opal Awards, ktoré za najlepšiu stavbu sveta udeľuje Americká spoločnosť pre technické inžinierstvo.

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

otáčanie mostu APOLLO Bratislava

Bodrog

akcia BODROG pre Hutné montáže Slovakia, a.s. a to vysunutie mostnej konštrukcie dĺžky 77,6m na vzdialenosť 80 m (váha 500,672t) a jej následné uloženie na ložiská.Pred samotným vysunutím bolo nutné vybudovať výsuvné a zásuvné dráhy. Pri budovaní podporných pilierov PIŽMO v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50.

vysúvanie mostnej konštrukcie

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

v riečisku bola použitá pontónová súprava PS 50

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

akcia stavba premostenia cez rieku Morava na hraničnom prechode Moravský Svätý Ján- Hohenau an der March. Na premostenie podľa nariadenia MDPT bola použitá mostná konštrukcia ŽM 16M o rozpätí 27+60+45 m. Minister DPT poveril organizáciu TOOŽ vykonávaním stálej kontroly a údržby tejto konštrukcie.

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M

Montáž mostného provizória z materiálu ŽM 16M