O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Zverejňovanie faktúr Zverejňovanie zmlúv Odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku Charita Rozbor hospodárenia Výberové konania

     EKONOMICKÁ ANALÝZA ZA OBDOBIE 01-03/2015

  Merná
jednotka
Skutočnosť
január - marec
2015
Porovnanie
január - marec
2014
Výnosy 250 047 524 201
Náklady 324 718 566 015
Výsledok hospodárenia -74 671 -41 814
       
Bankové úvery 0 0
Finančné výpomoci 0 0
       
Priemerný počet zamestnancov osôb 41 67
Priemerná mzda €/zam. 725 1029

     EKONOMICKÁ ANALÝZA ZA OBDOBIE 01-06/2015

  Merná
jednotka
Skutočnosť
január - marec
2015
Porovnanie
január - marec
2014
Výnosy 639 304 1 1139 841
Náklady 751 728 1 058 592
Výsledok hospodárenia -112 424 81 249
       
Bankové úvery 0 0
Finančné výpomoci 0 0
       
Priemerný počet zamestnancov osôb 42 62
Priemerná mzda €/zam. 782 968