O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Zverejňovanie faktúr Zverejňovanie zmlúv Odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku Charita Rozbor hospodárenia Výberové konania

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Podľa zákona č.546 z 9. decembra 2010,ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , sú zmluvy uzatvorené po 1.1.2011 zverejnené na Centrálnom registre zmlúv.

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV - www.crz.gov.sk

Zmluvy uzatvorené v rokoch 2008 - 2010

Technická obnova a ochrana železníc, a.s.(TOOŽ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam zmlúv platných a účinných k 9.6.2010
Zoznam zmlúv podpísaných do 4.6.2010, ktorých platnosť skončila

Na stiahnutie Zmluvy podpísané do 4.6.2010, ktorých platnosť skončila

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy
GR-221-2008 Ašuverusová EVA Dohoda o prac. činnosti
GR-152-2009 Atlas.sk Poskytnutie reklamnej kampane
GR-394-2009 Blašťák Tibor Dohoda o vykonaní práce
GR-420-2008 BORINA EKOS s.r.o. zmluva o ukladani odpadu
GR-284-2009 Bučko Igor Dohoda o vykonaní práce
GR-302-2010 CDCP, a.s. Zmluva o reg. emisií CP
GR-746-2009 Dorčíková Alena Dohoda o vykonaní práce
GR-54-2008 DOXX s.r.o. Zmluva o zab. stravovania
GR-264-2009 DOXX restaurant s.r.o. Zmluva o zabezpečení reklamy
GR-274-2010 Duslo, a.s. Šaľa kúpna zmluva
GR-319-2008 EPA kom. spol Žilina Zmluva o poskytovaní ek. poradenstva
GR-922-2008 IURA EDITION s.r.o. Zmluva o dielo
GR-234-2010 Karkusz František Dohoda o vykonaní práce
GR-88-2010 Kmecová Mária Zmluva o poskytnutí služby
GR-288-2009 Korec Jozef Dohoda o vykonaní práce
GR-475-2008 Lehocký Jozef Dohoda o vykonaní práce
GR-283-2009 Lehotský Jozef Dohoda o vykonaní práce
GR-393-2008 Linde Gas k.s. Zmluva o dlhodobom nájme
GR-165-2008 Linde Gas k.s. Zmluva o prenájme fliaš
GR-359-2008 Linde Gas k.s. Zmluva o prenájme fliaš
GR-219-2008 Malíková Jolana Dohoda o pracovnej činnosti
GR-214-2008 Mestský úrad Spišská Nová Ves Zmluva o nakladaní s KO
GR-192-2009 Posádková správa Martin Zmluva o refundácií nákladov
GR-396-2009 SONES s.r.o. Kúpna zmluva
GR-197-2008 Oravská vodárenská spoločnosť Zmluva
GR-303-2010 P.Mičák REKOSTAV Rámcová zmluva o dielo
GR-623-2009 PANAV SLOVAKIA s.r.o. Kúpna zmluva
GR-223-2008 PROCAR, a.s. Zmluva o dielo
GR-292-2009 PRODUCT ASSISTANCE s.r.o. zmluva o dielo
GR-395-2009 RMD AUDIT s.r.o. Zmluva o dodávke služieb
GR-253-2008 RMD AUDIT s.r.o. Zmluva o dodávke služieb
GR-741-2009 R.A.F. Holding s.r.o. Zmluva o dielo
GR-201-2008 Raučina Stanislav zmluva o dielo
GR-724-2009 RMD AUDIT s.r.o. Zmluva o dodaní služieb
GR-220-2008 Rumanová Ľudmila dohoda o pracovnej činnosti
GR-135-2009 SGM Reute, a.s. Rámcová kúpna zmluva
GR-704-2009 Slezký kámen, a.s. Kúpna zmluva
GR-242-2008 SŠHR SR Zmluva o nájme zariadenia
GR-611-2008 SŠHR SR Zmluva o nájme zariadenia
GR-285-2009 Stavželing SŽI Zmluva o poskytnutí služieb
GR-587-2008 Stavželing SŽI Zmluva o poskytnutí služieb
GR-269-2010 Štreicher Peter Dohoda o vykonaní práce
GR-348-2008 T.Mobile ,a.s. Zmluva o pripojení
GR-349-2008 T-mobile, a.s. Zmluva o pripojení
GR-206-2009 Vlček Anton Dohoda o prac. činnosti
GR-745-2009 Vlček Anton Dohoda o pracovnej činnosti
GR-162-2010 ŽDS Slovakia s.r.o. Zmluva o odpadoch
GR-738-2009 Žilinská poradenská s.r.o. Kúpna zmluva
GR-365-2008 ŽS Cargo Slovakia Zmluva o poskytnutí vlečkových služieb
GR-300-2008 ŽS Cargo Slovakia Zmluva o poskytnutí vlečkových služieb
GR-418-2008 ŽSR Bratislava Nájomná zmluva
GR-456-2008 ŽSR Bratislava Zmluva o styku dráh
GR-667-2008 ŽSR Bratislava Nájomná zmluva
GR-263-2008 ŽSR Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb
GR-343-2008 ŽSR Bratislava Zmluva o styku dráh

Na stiahnutie Zmluvy platné a účinné k 9.6.2010

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy
GR-353-2008 Allianz Slovenská poisťovňa Flotilová poistná zmluva
GR-744-2009 Ašverusová Eva, Veľké Hosatice Dohoda o pracovnej činnosti
GR-282-2009 Bielik Július, Topoľčany Dohoda o vykonaní práce
GR-484-2008 Brantner, s. r. o. Zmluva o pokytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
GR-17-2008 ČSOB, a.s. Bratislava Zmluva o bežnom účte
GR-53-2008 ČSOB, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní službsy ČSOB
GR-494-2008 ČSOB Leasing, a.s. Bratislava Leasingová zmluva
GR-192-2010 ČSOB Leasing, a.s. Bratislava Leasingová zmluva
GR-52-2008 ČSOB, a.s. Bratislava Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
GR-122-2008 D. I. S., s. r. o. Žilina Zmluva o poskytovaní strážnej služby
GR-123-2008 D. I. S., s. r. o. Žilina Zmluva o poskytovaní strážnej služby
GR-124-2008 D. I. S., s. r. o. Žilina Zmluva o poskytovaní strážnej služby
GR-302-2009 Dorčíková Alena, Žilina Dohoda o pracovnej činnosti
GR-297-2009 DOXX MINERAL, s. r. o. Žilina Zmluva o poskytovaní služieb
GR-218-2010 ENZO VERONIKA, a.s. Dežerice Zmluva o nakladaní s odpadmi
GR-336-2008 ENZO VERONIKA, a.s. Dežerice Zmluva o nakladaní s odpadmi
GR-44-2008 GAJOS, s. r. o. L. Mikuláš Mandátna zmluva
GR-640-2008 INSIA, s. r. o. Zmluva o vykonaní odbornej činnosti poisť. makléra
GR-346-2010 ISD-NOE, s. r. o. Bratislava Nájomná zmluva
GR-174-2008 K. R. B., s. r. o. Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov
GR-234-2010 Karkusz František, Nová Bašta Dohoda o vykonaní práce
GR-185-2009 KLC, s. r. o. Lučenec Zmluva o nájme
GR-164-2010 KLC, s. r. o. Lučenec Nájomná zmluva
GR-88-2010 Kmecová Mária, S. Nová Ves Zmluva o poskytnutí služby
GR-202-2008 KONZEKO, s. r. o. Markušovce Zmluva o odbere odpadového oleja
GR-645-2008 Kooperatíva, Bratislava Poistná zmluva
GR-195-2009 Linde Gas, k. s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme
GR-196-2009 Linde Gas, k. s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme
GR-74-2008 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva podľa zákona o verejných vodovodoch
GR-742-2009 Malíková Joalna, L. Mikuláš Dohoda o pracovnej činnosti
GR-212-2010 Mílénium stavebné stroje, s. r. o. Kľak Kúpna zmluva
GR-424-2008 MZ PNEU, s. r. o. Žilina Zmluva o poskytovaní služieb
GR-502-2009 Podtatranská vodárenská prev. spol. Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody
GR-419-2008 Podtatranská vodárenská prevádzková sp. Zmluva o dodávke pitnej vody
GR-90-2010 QBE Insurance Limited, Košice Poistná zmluva
GR-155-2010 QBE Insurance Limited, Košice Poistná zmluva
GR-621-2009 QBE Insurance Limited, Košice Poistná zmluva
GR-622-2009 QBE Insurance Limited, Košice Poistná zmluva
GR-687-2008 Real Building Group, s. r.o. Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena
GR-675-2008 Real Building Group, s. r.o. Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena
GR-519-2009 Rovenská Marta, JUDr. Cífer Zmluva o výkone člena DR TOOŽ, a.s.
GR-743-2009 Siváček Peter, Trnava Dohoda o pracovnej činnosti
GR-222-2008 Siváček Peter, Trnava
GR-748-2009 Slovenská záruč. a rozvojová banka, a.s. Dohoda o vypl. práva k blankozmenke
GR-747-2009 Slovenská záruč. a rozvojová banka, a.s. Dohoda o zriadení záložného práva
GR-749-2009 Slovenská záruč. a rozvojová banka, a.s. Dohoda o vypl. práva k blankozmenke
GR-864-2008 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-865-2008 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-866-2008 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-220-2010 Slovak Telecom, a.s. Dodatok zmluvy o pripojení
GR-161-2009 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-30-2010 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-31-2010 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-554-2009 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení
GR-305-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-306-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-307-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-308-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-309-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-310-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-311-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-205-2008 Slovenský plynárenský priemysel Zmluva o dodávke plynu
GR-608-2005 SLOVGEO, s. r. o. Žilina Rámcová zmluva o dielo
GR-109-2008 SLOVNAFT, a.s. Bratislava Zmluva o palivových kartách
GR-634-2009 Slovpanel, a.s. Žilina Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
GR-450-2008 SOFTIP, a.s. Banská Bystrica Licenčná zmluva
GR-266-2009 SŠHR, Bratislava Zmluva o nájme Programu 222
GR-709-2009 SSE, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-232-2008 SSE, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-229-2009 SSE-Distribúcia, Žilina Zmluva o pripojení odberteľa
GR-116-2010 SŠHR, Bratislava Zmluva o nájme zariadenia
GR-110-2008 STABILITA d. d. s., a.s. Košice Zamestnávteľská zmluva
GR-265-2008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-315-2009 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-479-2009 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-219-2010 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-300-2010 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-350-2010 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-351-2010 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-87-2008 Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
GR-60-2008 T+T, a.s. Žilina Zmluva o zabezpečení zbedru, prepravy a zneškodňovaní komunálnych odpadov
GR-562-2008 T-Mobile Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení - rýchly internet
GR-564-2008 T-Mobile Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení - rýchly internet
GR-584-2008 T-Mobile Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o pripojení - rýchly internet
GR-751-2008 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení do distribučnej siete
GR-215-2008 Východoslovenská energetika, a.s. Košice Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi
GR-216-2008 Východoslovenská energetika, a.s. Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny
GR-116-2008 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
GR-192-2008 ZSE Energia, a. s. Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny
GR-356-2008 ZSE, a.s. Bratislava Objednávka na odber elektriny