O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Zverejňovanie faktúr Zverejňovanie zmlúv Odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku Charita Rozbor hospodárenia Výberové konania

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. , sú v tejto časti zverejnené faktúry vystavené po 1.1.2011

HLAVNÉ ZMENY NOVELY:
  • Od 1.1.2012 sa nezverejňujú skeny faktúr, ale sa presne definuje minimálny rozsah informácií, ktoré sa zverejňujú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe. Ideálne formou exportu údajov priamo z účtovného softvéru prostredníctvom tabuľky vo formáte .xls
  • Zverejňuje ich povinná osoba na svojej webovej stránke.
  • Zverejňujú sa všetky faktúry bez ohľadu na finančný limit.
  • Ak sa nedodržia lehoty stanovené zákonom, jedná sa o priestupok.

Prehľady faktúr od roku 2012 - súčasnosť

Prehľad faktúr je možno pozrieť v excel formáte v denníku faktúr. Súbor za aktuálny rok sa pravidelne aktualizuje.
Prehľad FA 2016 5.-7. Prehľad FA 2016 Prehľad FA 2015 Prehľad FA 2014    Prehľad FA 2013    Prehľad FA 2012

Faktúry vystavené v roku 2011

Prehľad faktúr je možno pozrieť v excel formáte v deníku faktúr za celý rok. Jednotlivé faktúry sú vo formáte PDF a môžete si ich stiahnuť v spakovanej forme po jednotlivých mesiacoch.
 Prehľad faktúr 2011

Januar 2011

Februar 2011

Marec 2011

Apríl 2011

Máj 2011

Jún 2011

Júl 2011

August september 2011

Október 2011

november 2011

december 2011 časť prvá

december 2011 časť druhá