O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Zverejňovanie faktúr Zverejňovanie zmlúv Odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku Charita Rozbor hospodárenia Výberové konania
28. apríl 2016 ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA o zvolení Ing. Vladimíra Svrčeka s účinnosťou ku dňu 29. apríl 2016 do funkcie člena predstavenstva a zároveň jeho vymenovaní do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti TOOŽ. Prevziať rozhodnutie vo formáte PDF
30. marec 2016 V sekcii Informácie/Výberové konania, bolo zverejnené výberové konanie na dodávku služieb kontrolingu.
9. apríl 2015 Spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) sa pridala k hromadnému trestnému oznámeniu na spoločnosť Váhostav-SK, a.s. z dôvodu poškodzovania veriteľa.
1. február 2015 Nové obchodné podmienky platné od 1.2.2015 boli zverejnené v sekcii informácie.
19. august 2014 Redizajn webovej stránky TOOŽ. Postupne budú jednotlivé pôvodné texty aktualizované po obsahovej ako aj gramatickej a štylistickej stránke.

Všeobecné obchodné podmienky.

Nasledujúce všeobecné podmienky sa vzťahujú na zostavovanie cenových ponúk a na záväzkovo-právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa na vykonávanie montážných prác, statických projektov , dodávky podporných systémov PIŽMO, ŽM16, ŽM60, alebo iných provizórných a dočasných premostení podľa požiadaviek objednávateľa. Všeobecné obchodné podmienky platia aj pre zostavovanie záväzných cenových ponúk.
Všeobecné obchodné podmienky (1.2.2015)

Výročné správy

Výročná správa TOOŽ za rok 2012
Výročná správa TOOŽ za rok 2013
Výročná správa TOOŽ za rok 2014
Výročná správa TOOŽ za rok 2015