O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Stavebné konštrukcie Žeriavy Nehnuteľnosti a skladové priestory

Stavebné konštrukcie

ŽM-16M, ŽM 60

oceľový priehradový most s možnosťou využitia pre cestnú a železničnú prevádzku

Oceľový priehradový most typu ŽM-16M môže byť použitý pre železničné, cestné i kombinované zaťaženie v rozpätí jednotlivých mostných polí od 24 m do 105 m s dolnou alebo hornou mostovkou s kolmým alebo šikmým ukončením. Dĺžkový modul konštrukcie je 1,5 m. Za ekonomicky výhodné sa považuje rozpätie do 66 m. Niektoré prvky konštrukcie ŽM-16M sa používajú na montáž zasúvacích dráh.

Oceľový priehradový rozoberateľný most typu ŽM 60 s dolnou mostovkou, ktorý môže byť použitý pre železničné alebo cestné zaťaženie v rozpätí jednotlivých mostných polí od 24 m do 60 m pre železničnú prevádzku a až do 96 m pre cestnú prevádzku. Dĺžkový modul konštrukcie je 3 m,


Most typu ŽM-16M

Most typu ŽM 60

Most typu ŽM-16M

mostné nosníky I a IP rôznych rozmerov

Nosníky I a IP v súpravách variabilne zostavovaných podľa požiadaviek objednávateľa v dĺžkach od 10 m do 26 m. Nosníky je možné využiť pre železničnú, cestnú i pešiu prevádzku, pre vysúvacie a žeriavové dráhy, skruže a pod. Dĺžkový modul nosníkov je 2 m.

PIŽMO oceľový obnovovací materiál

Materiál PIŽMO je oceľová priehradová rozoberateľná konštrukcia prispôsobiteľná druhu i veľkosti zaťaženia, typu mostnej konštrukcie, výške premostenia a zaťažiteľnosti základovej pôdy, resp. zaťažiteľnosti a charakteru dna vodnej prekážky. Šírkový modul konštrukcie je 2,0 m, výškový modul je 0,4 m. Piliere PIŽMO je možné montovať bežne do výšky 50 m a vyššie.

Materiál PIŽMO Podperné lešenia