O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Mostné staviteľstvo

Montáž a demontáž krátkodobých a dlhodobých mostných oceľových provizórií

Oceľový priehradový most typu ŽM-16M môže byť použitý pre železničné, cestné i kombinované zaťaženie v rozpätí jednotlivých mostných polí od 24 m do 105 m s dolnou alebo hornou mostovkou s kolmým alebo šikmým ukončením. Dĺžkový modul konštrukcie je 1,5 m. Za ekonomicky výhodné sa považuje rozpätie do 66 m. Niektoré prvky konštrukcie ŽM-16M sa používajú na montáž zasúvacích dráh.

Oceľový priehradový rozoberateľný most typu ŽM 60 s dolnou mostovkou, ktorý môže byť použitý pre železničné alebo cestné zaťaženie v rozpätí jednotlivých mostných polí od 24 m do 60 m pre železničnú prevádzku a až do 96 m pre cestnú prevádzku. Dĺžkový modul konštrukcie je 3 m,

Most typu ŽM-16M

Most typu ŽM 60

Most typu ŽM-16M Most typu ŽM 60

Montáž a demontáž krajných i medziľahlých podpier pre mostné konštrukcie z materiálu PIŽMO

Materiál PIŽMO je oceľová priehradová rozoberateľná konštrukcia prispôsobiteľná druhu i veľkosti zaťaženia, typu mostnej konštrukcie, výške premostenia a zaťažiteľnosti základovej pôdy, resp. zaťažiteľnosti a charakteru dna vodnej prekážky. Šírkový modul konštrukcie je 2,0 m, výškový modul je 0,4 m. Piliere PIŽMO je možné montovať bežne do výšky 50 m a vyššie.

Podperné lešenia na debnenie a skruže monolitických konštrukcií

Materiál PIŽMO

Materiál PIŽMO

Podperné lešenia

Materiál PIŽMO Podperné lešenia

Montáž a demontáž pomocných konštrukcií z materiálu PIŽMO

 • pomocné piliere na letmú montáž mostných, strešných a iných konštrukcií
 • pomocné piliere na zdvíhanie, spúšťanie a vysúvanie mostných a iných konštrukcií a zariadení, napríklad tlakových nádob, ťažkých mechanizačných prvkov, strojov a pod.
 • dočasné pracovné lávky a montážne plošiny
 • na zvyšovanie únosnosti cestných mostov na zabezpečenie ťažkých prepráv
 • Zdvíhanie a spúštanie mostných a iných konštrukcií hydraulickými zdvihákmi HYRA M

  V postupných cykloch je možné vykonávať tieto manipulácie s konštrukciami do, alebo z výšok v rozmedzí možností použitia materiálu PIŽMO.Hydraulické zdvíhacie zariadenie HYRA M je určené na zdvíhanie, spúšťanie, pozdĺžne a priečne posúvanie mostných a iných ťažkých konštrukcií jednou súpravou do hmotnosti 800 t. Od hmotnosti konštrukcie závisí počet súprav, resp. zdvíhacích zariadení. Opakovanými cyklami je možné zdvíhať konštrukcie do výšok, priečne posúvať a spúšťať podľa požiadaviek objednávateľa.

  Hydraulické zdvíhacie zariadenie HYRA M

  Hydraulické zdvíhacie zariadenie HYRA M

  Hydraulické zdvíhacie zariadenie HYRA M

  Ostatné činnosti

 • Priečne odsúvanie a pozdĺžne vysúvanie starých a nových železničných, cestných konštrukcií i konštrukcií iného druhu
 • Búranie masívnych pilierov, oporných a záverných múrov a betónových konštrukcií
 • Nakladanie a vykladanie materiálu autožeriavmi
 • Nakladanie a preprava sypkých hmôt a sutín