O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Mostné staviteľstvo

Pôsobíme:

  • v oblasti dopravného staviteľstva

Na vykonávanie prác v uvedených oblastiach Technická obnova a ochrana železníc,a.s. využíva odborné skúsenosti svojich zamestnancov, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti stavby a obnovy železničného zvršku, spodku a mostných prác.

Zamestnanci organizácie majú na vykonávanie vyššie uvedených činností odbornú spôsobilosť v odbore stavebný dozor a stavbyvedúci podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) Z. z. v znení neskorších predpisov, majú tiež odborné skúšky podľa predpisov ŽSR, oprávňujúce vykonávať odborné práce na železničných dráhach, pravidelne sa zúčastňujú školení a skúšok organizovaných Inštitútom vzdelávania a psychológie ŽSR a vlastnia potrebné preukazy odbornej spôsobilosti.